AKTUÁLIS

"Kerteknek gyümölcse"

Bódva-völgyi gyümölcs-, bor- és pálinkatörténeti kiállítás

Nyitás: 2012. 8. 18.

Bővebben...

TELEPÜLÉSEK
1. Alapadatok:

Konstrukció: ÉMOP-2007-2.1.1./B-Turisztikai attrakciók fejlesztése
Kedvezményezett: Csereháti Településszövetség
Konzorciumi tagok: Községi Önkormányzat Boldva
Községi Önkormányzat Borsodszirák
Bhim Rao Egyesület Szendrőlád
Városi Önkormányzat Szendrő
Községi Önkormányzat Komjáti
Községi Önkormányzat Hidvégardó
Varga és Társa Kft.
Azonosító: ÉMOP-2.1.1./B-2f-2009-0014
Időtartam: 2010.06.01.-2012.05.31.
Összes költség: 540 810 128 Ft
Támogatás mértéke: 465 254 112 Ft
Támogató: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2. A projekt

2.1. A partnerek

A program megvalósítására a Csereháti Településszövetség összefogásával öt települési önkormányzat (Boldva, Borsodszirák, Szendrő, Komjáti és Hidvégardó), egy civil szervezet (Szendrőlád), valamint egy vállalkozó (Szinpetri) szövetkezett és adott be pályázatot az ÉMOP-2.1.1. turisztikai attrakciók fejlesztését támogató pályázatára. Ezt a partnerségi kört bővíti további 4 település (Damak, Szalonna, Bódvaszilas, Tornaszentandrás) bemutatóhelyek kialakításával, szakmai segítőként az Aggteleki Nemzeti Park és a Műemlékek Állami Gondnoksága, valamint a közreműködő civil szereplők.

2.2 A koncepció

A természeti és történelmi emlékekben gazdag Bódva folyó és mellékvölgyei történelmi örökségét egy komplex turisztikai attrakcióként értelmező programban a főpályázó mellett támogatásban részesülő partnerek által érintett hét és a tematikus úthoz tartozó további 4 települést, mint a História-völgy magterületét fogjuk össze annak érdekében, hogy egy-egy történeti korhoz kötve, a helyi örökséget és egy-egy helyi terméket a fókuszba állítva megteremtsük a térségbe látogatók számára az adott korba való bepillantás, az „időutazás” élményék megéléséhez a feltételeket. A kívánt hatást a korhű épületek, minden esetben interaktív elemekkel rendelkező kiállítások, az aktív bekapcsolódásra lehetőséget adó programok, rendezvények, a korabeli viseletek, a gasztronómiai specialitások és a megvásárolható ajándéktárgyak egysége biztosítja.

A koncepció szerint a História-völgy az egész Aggtelek-Edelény turisztikai desztinációs térség kulturális turisztikai kínálatának összefogására kiterjeszthető. Sőt a kapcsolódó határon túli részek is bekapcsolhatók.

2.3. Tevékenységek

1. Bemutatóhelyek épületének építése, ill. felújítása, rendezvényterek kialakítása
• Boldva – Barátok Háza
• Borsodszirák – Hímes Ház
• Szendrőlád – Roma Kulturális Központ
• Szendrő – Felsővár kilátó
• Komjáti – Csodaporta
• Hidvégardó – Tájház, Gedeon kúria
• Szinpetri – Nagy Könyv, Papírmalom

2. Kiállítások összeállítása, interaktív elemek kialakítása 15 történelmi – kulturális témájú kiállítás

3. Turista fogadópontok, tájékoztató és pihenőhelyek kialakítása 4 turisztikai fogadó és pihenő hely (Boldva, Szendrő 2 db, Hidvégardó)

4. História völgy kapujának megépítése 2 db, jelképes kapu megépítése Boldván és Hidvégardóban

5. Gyümölcsút - Gyalogos túraútvonal kialakítása

6. Tájékoztatási rendszer kialakítása
• Települési beköszönő táblák, útbaigazító táblák, tájékoztató táblák, cégtáblák, beruházási táblák
• Interaktív tájékoztató pontok
• honlap
• 4 fajta kiadvány
• PR film

7. A bemutató helyeket és fogadópontokat működtető munkaerő és a kapcsolódó szolgáltatók felkészítése
• 30 fő, kiállítások üzemeltetésére kiképzett munkatárs
• 10 db tematikus kulturális turisztikai kínálat kialakítására alkalmas település és a komplex kínálat formálását lehetővé tevő partnerségi körök,


2.4. A program eredményei és várható hatásai

A program megvalósításával a térség turizmusból származó jövedelmeit kívánjuk érzékelhető mennyiségben növelni. Részben közvetlenül az előállított szolgáltatások díjbevételeként, de sokkal inkább a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások forgalmának növeléséhez való hozzájárulásunkkal. A turizmus működtetésébe bevont családok számának és fajlagos jövedelmének növelésével közvetlenül, közvetve pedig a helyi piac bővüléséhez kapcsolódó újabb szolgáltatásokon keresztül járulunk hozzá a térségben élők megélhetésének javulásához.
A gazdasági célokon túl a megvalósítás folyamatában, majd a megnövelt turisztikai vonzerők bázisán elinduló új tevékenységek alkalmat nyújtanak a térségi humán erőforrások, elsősorban a kreativitás és a környezettudatos, a helyi értékeket fel- és elismerő gondolkodás széles körű fejlesztésére, amivel további, a térség új fejlődési pályára állásához szükséges gazdasági és társadalmi tevékenységek indukálhatók.

KIÁLLÍTÁSOK
Kiállítások